W Y D A R Z E N I A


Pierwsze sukcesy

           Miło nam pionformować, iż podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej pod hasłem: „DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ PANU I ŚPIEWAĆ IMIENIU TWEMU, O NAJWYŻSZY” I miejsce w kategorii "zespół kl. IV-VI" zdobyła grupa w składzie: Aleksandra Bazan kl. IV, Maja Czyżewska kl. VI, Aleksandra Płoch kl. VI, Daniela Kraska kl. VI, Oliwia Sala kl. VI, Konrad Delikat kl. VI. Ponadto III miejsce w kategorii "zespół kl. I-III" grupa w składzie: Oliwia Rak kl. IIb, Katarzyna Tracz kl. IIIa, Gabriela Nykiel kl. IIIa.
Certyfikaty stypendialne

           Środa, 5 października okazała się bardzo miłym dniem dla innych uczniów z naszej szkoły. Po uroczystości pasowania odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów stypendialnych dla zdolnionych uczniów, których fundatorem jest Burmistrz Gminy Głogów Małopolski Pan Paweł Baj. Stypendium oraz gratulacje z rąk samego burmistrza za szczególne osiągnięcia w nauce w II semestrze roku 2015/2016 otrzymało 7 uczennic. Cztery uczennice klasy szóstej: Magdalena Micał, Zuzanna Guz, Maja Czyżewska i Aleksandra Płoch, uczennica klasy III gimnazjum Patrycja Kubicz i dwie gimnazjalistki- obecne już absolwentki naszej szkoły: Martyna Delikat i Martyna Poręba. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom, ich nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom.

Pasowanie na uczniów

           5 października w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To podniosła chwila, która pomaga dziecku zrozumieć, że chodzenie do szkoły jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem z którego każdy może być dumny. Ten wyjątkowy dzień zgromadził wielu gości. W uroczystości wziął udział Burmistrz Głogowa Młp. pan Paweł Baj, Sołtys Wysokiej Głogowskiej pani Zofia Tracz, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Ślęzak-Grabska oraz licznie zgromadzona społeczność szkolna. Po części artystycznej dziesięciu pierwszoklasistów odważnie złożyło ślubowanie, w którym przyrzekło być dobrymi Polakami oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Pani Dyrektor Jolanta Kwarta poprzez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym ołówkiem dokonała uroczystego pasowania na ucznia wręczając pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy. W dowód odwagi Pani Sołtys wręczyła dzieciom drobne upominki. Na zakończenie uroczystości Burmistrz Głogowa Młp. pan Paweł Baj złożył wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom serdeczne gratulacje oraz życzył wielu sukcesów i zapału do pracy.

Otrzęsiny gimnazjalistów

           Dnia 29 września tradycyjnie w naszej szkole zorganizowano "Otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum”, za które obok SU byli odpowiedzialni triumfatorzy z poprzedniego roku. Jak co roku pierwszoklasiści uczestniczyli w wielu konkurencjach, które wymagały poczucia humoru, zaangażowania i gotowości do wykonywania zadań. Pod koniec otrzęsin uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali włączeni w poczet ostatniego rocznika gimnazjalistów, w związku ze zbliżającą się reformą. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w dyskotece szkolnej, na której miło spędzili czas.


Fotogaleria


Wybory przewodniczącego SU oraz opiekunów

           W naszej szkole wrzesień, to również czas na zmianę rady samorządu uczniowskiego. Wybory do samorządu poprzedziła (tak jak w przypadku prawdziwych wyborów samorządowych) kampania wyborcza. Poszczególne klasy wyłoniły przedstawicieli, którzy stali się kandydatami na przewodniczącego szkoły. Klasowe sztaby wyborcze miały zaledwie tydzień, aby wypromować swojego reprezentanta za pomocą plakatów, ulotek, audycji radiowych, haseł wyborczych itp.
26 września uczniowie wzięli udział w równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu. Nad przebiegiem wyborów czuwały komisje, które również podliczyły głosy. Przewodniczącą samorządu uczniowskiego ZS w Wysokiej Głogowskiej w bieżącym roku szkolnym została uczennica klasy I gimnazjum Amelia Furman. W pracy pomagać jej będzie Piotr Jaskuła. Samorządem opiekować się będą, tak jak i rok wcześniej p. Joanna Bujak i p. Karolina Gotkowska.


Fotogaleria


Pomóż – pokaż – prowadź ...,
czyli jak usprawnić i wesprzeć opiekuńczo - wychowawczą funkcję rodziny we współczesny świecie.

           Rodzina odgrywa dużą rolę w naszym życiu - uczy wzorców. Jednak patrząc na współczesny świat widzimy, że coraz trudniej utrzymać trwałe więzi w rodzinie.
Dlatego, w ramach projektu "Pomóż - pokaż - prowadź" chcemy pokazać i nauczyć jak atrakcyjnie i konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem w każdym wieku. Zajęcia, warsztaty (m.in.: gra terenowa dla rodzin, wieczór pieśni patriotycznych, warsztaty gier planszowych dla rodziców, dziadków i wnuczków, warsztaty: z kreatywności, tańca z ogniem, prac ręcznych, architektury krajobrazu, pierwszej pomocy dla rodziców, poradnictwa zawodowego dla rodziców wracających na rynek pracy, i in.) i akcje społeczne wspólnie przygotowywane z dziećmi, rodzicami i dziadkami odbudują pozytywny obraz rodziców i dziadków, których rolą jest tworzenie i przekazywanie pozytywnych wzorców rodziny. Wspólnymi działaniami wskażemy i wzmocnimy zdrowy model życia, który w przyszłości będzie skutkował krzewieniem zachowań pożądanych społecznie.
Pomożemy (w opiece i wychowaniu) - Pokażemy (jak być z rodziną) - Poprowadzimy (w najtrudniejszych momentach).
Program "Pomóż – pokaż – prowadź" jest realizowany przez Stowarzyszeni Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowe Młp., Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp. oraz Zespole Szkół w Albigowej.
Projekt jest w całości finansowany z funduszy Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego realizacja jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w 2016 roku w ”WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016 – 2023”. Cel operacyjny II: Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Działanie 4: Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.
Oszczędzamy i wygrywamy w SKO

           Już 2 rok w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej działa SKO czyli Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego. Aktualnie oszczędza 20 osób, a opiekunami są Katarzyna Kowal i Ewelina Selwa. Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy, największy i najbardziej rozpoznawalny proces edukacji finansowej. Uczestniczą w nim uczniowie szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat. Już od najmłodszych lat uczniowie uczą się zasad oszczędzania zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również zyski ze środków ulokowanych na indywidualnych kontach w PKO BP.
W szkole w ramach programu realizowane są zajęcia z małej ekonomii, wycieczki do banku oraz liczne konkursy. Dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, historią pieniądza oraz uczą się oszczędzania.
We wrześniu 2016 roku na platformie internetowej udostępnionej przez Bank PKO BP powstał nasz szkolny blog SKO: www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska . To tam systematycznie umieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych SKO i życiem szkoły. Warto zaglądać na blog i obserwować nasze działania, a jednoczenie oddawać głosy by wspierać nasze SKO.
Naszym sukcesem jest zdobycie nagrody III stopnia w kwocie 1000 zł w konkursie SKO dla Szkół, edycja 2015/2016. Zadaniem w konkursie było wykonanie kroniki w formie prezentacji multimedialnej z działalności SKO i szkoły w obszarach edukacji ekonomicznej, matematycznej i ekologicznej.
Bardzo cieszymy się z wygranej, ponieważ była to nasza pierwsza kronika i pierwszy rok działalności SKO w szkole. Dziękujemy za wsparcie i pomoc pracownikom Banku PKO BP oddział 1 w Rzeszowie, wszystkim nauczycielom, SKO-wiczom, uczniom i rodzicom, którzy wspierali nasze działania. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym powiększy się nasza SKO-wa rodzinka, a w przyszłym roku będziemy mogli również pochwalić się naszymi sukcesami.


Zdrowo i kolorowo witamy jesień.
Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

           W dniu 23 września 2016r., czyli na powitanie kalendarzowej jesieni w Zespole szkół w Wysokiej Głogowskiej został zorganizowany Szkolny Dzień Promocji Zdrowia pod hasłem "Żyję zdrowo, niebanalnie, kolorowo". Dzieci z klas I -III szkoły podstawowej z pomocą starszych kolegów i koleżanek oraz wychowawców przygotowały zdrowy stół. Produkty żywnościowe oraz nagrody zostały wcześniej zakupione ze środków, jakie na realizację przedsięwzięcia otrzymała nasza szkoła. Dzieci przyszły do szkoły wyposażone w deseczki do krojenia, nożyki do obierania i krojenia owoców i warzyw oraz kolorowe fartuszki i ochoczo przystąpiły do wykonania poczęstunku dla starszych kolegów i koleżanek. Klasa I i III a wykonywała zdrowe kanapki, klasa II a fantazyjne i kolorowe koreczki z warzyw, a II b szaszłyki i jeża z owoców. Klasa IIIb wykonała sałatkę jarzynową z dodatkiem sera, koreczki z owoców i przekąski z chleba wiejskiego i warzyw oraz sałatkę owocową z jogurtem. Po trzech godzinach intensywnej pracy dzieci wraz z paniami nauczycielkami przygotowały zdrowy stół i wystawę produktów oraz odbyła się uroczysta gala. Kulminacyjnym momentem było rozstrzygnięcie konkursów szkolnych o tematyce zdrowotnej :"Jesienne zwierzaki- cudaki z warzyw i owoców", pokazu mody – zakończonego prezentacją strojów owocowo- warzywnych, konkursu plastycznego pod hasłem "Żyję zdrowo". Pani dyrektor - mgr Jolanta Kwarta wręczyła zwycięzcom dyplomy oraz nagrody. Na koniec odbyła się wspólna degustacja potraw i produktów przez wszystkich uczniów szkoły wraz z nauczycielami i pracownikami. Każdy mógł nasycić wzrok widokiem zdrowych potraw, skosztować sałatek i spróbować przekąsek. Zapewniamy, że nikt nie wyszedł z sali głodny i mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą spożywali codziennie warzywa i owoce, by jeszcze bardziej cieszyć się życiem i na długo zachować dobre zdrowie i samopoczucie.


Fotogaleria


Wakacyjne remonty

           W czasie letnich wakacji, kiedy uczniowie odpoczywali od nauki szkolnej o w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej trwały liczne remonty. Ich celem była poprawa warunków nauki dla naszych uczniów, wychowanków i pracowników szkoły. W czasie wakacji wyremontowano szkolny dach, odmalowano sale lekcyjne, wymieniono drzwi na parterze. Największe zmiany zaszły w przedszkolu, które od września powiększyło się o jeden oddział i liczy obecnie 99 wychowanków. Sale zostały pięknie urządzone i odmalowane. Dekoracjom ścian panie przedszkolanki poświęciły swój czas podczas urlopu. Ściany ozdobiły motywami z bajek, postaciami zwierząt i kolorowymi obrazkami . Barwne dekoracje są ciekawe. Zachęcają one od razu małe dziecko do odwiedzenia przedszkola. Nauczycielki urządziły kąciki zabaw, zakupiły również potrzebne pomoce i zabawki. Także w szkole podstawowej trwały intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Wychowawczynie świetlicy z pomocą pana konserwatora poświęciły wiele czasu na udekorowanie ścian w jadalni . Panie namalowały Kubusia Puchatka z garnkiem miodu, bajkowe biedronki i zwierzęta, które zapraszają dzieci i młodzież naszej szkoły na pyszne śniadania i obiady. Dzięki staraniom władz gminy oraz pani dyrektor również sala dla pierwszoklasistów zyskała nowe barwy i została gruntownie wyremontowana. Zakupiono nowe meble, szafki dla uczniów, pomoce dydaktyczne do wzbogacenia zajęć lekcyjnych. Na kaloryferach szkolnych korytarzy pojawiły się estetyczne, drewniane osłony. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie docenią wysiłek i pracę wielu osób włożony w remonty i odwdzięczą się dobrymi ocenami oraz poszanowaniem sprzętu szkolnego.


Fotogaleria


Szkolne stypendium naukowe

           5 września uczniów naszej szkoły spotkała miła niespodzianka. W tym dniu odbył się apel podczas którego wręczano uczniom certyfikaty stypendium naukowego. Stypendium to ufundowała rada rodziców działająca przy naszej szkole, aby w ten sposób uhonorować tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego. Ponadto nagrodzono uczniów za aktywność oraz najwyższy postęp w osiągnięciach edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
           Certyfikaty odebrali: Beata Fryzeł za najlepszy wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej, Martyna Poręba za najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego, Amelia Furman oraz Adam Siłka za najwyższy postęp w osiągnięciach edukacyjnych. Gratulujemy.


Fotogaleria


Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

           Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, którą odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Gargaś. Po mszy świętej uczestnicy udali się do szkoły na apel. Po przybyciu wszystkich na salę, uroczyście wprowadzono sztandary szkół i odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
           Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów zwłaszcza tegorocznych pierwszoklasistów oraz zaproszonych gości. Na uroczystość przybył burmistrz gminy pan Paweł Baj, który pogratulował uczniom i nauczycielom wysokich wyników sprawdzianu po szóstej klasie oraz po egzaminie gimnazjalnym. Życzył uczniom owocnej pracy i wysokich wyników w nowym roku szkolnym. Na zakończenie apelu, głos zabrała Pani dyrektor, która przekazała informacje organizacyjne na bieżący rok szkolny. Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości w roku szkolnym 2016/2017 przyniesie naszym uczniom wiele satysfakcji. Po głównej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.


Fotogaleria