W Y D A R Z E N I A


Szkolne stypendium naukowe

           5 września uczniów naszej szkoły spotkała miła niespodzianka. W tym dniu odbył się apel podczas którego wręczano uczniom certyfikaty stypendium naukowego. Stypendium to ufundowała rada rodziców działająca przy naszej szkole, aby w ten sposób uhonorować tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego. Ponadto nagrodzono uczniów za aktywność oraz najwyższy postęp w osiągnięciach edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
           Certyfikaty odebrali: Beata Fryzeł za najlepszy wynik ze sprawdzianu po klasie szóstej, Martyna Poręba za najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego, Amelia Furman oraz Adam Siłka za najwyższy postęp w osiągnięciach edukacyjnych. Gratulujemy.
Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

           Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, którą odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Gargaś. Po mszy świętej uczestnicy udali się do szkoły na apel. Po przybyciu wszystkich na salę, uroczyście wprowadzono sztandary szkół i odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
           Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów zwłaszcza tegorocznych pierwszoklasistów oraz zaproszonych gości. Na uroczystość przybył burmistrz gminy pan Paweł Baj, który pogratulował uczniom i nauczycielom wysokich wyników sprawdzianu po szóstej klasie oraz po egzaminie gimnazjalnym. Życzył uczniom owocnej pracy i wysokich wyników w nowym roku szkolnym. Na zakończenie apelu, głos zabrała Pani dyrektor, która przekazała informacje organizacyjne na bieżący rok szkolny. Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości w roku szkolnym 2016/2017 przyniesie naszym uczniom wiele satysfakcji. Po głównej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.