W Y D A R Z E N I A

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w kościele parafialnym o godzinie 9:00.
Wszystkich uczniów zapraszamy o 8:30 na zbiórkę przed budynkiem szkoły.