W Y D A R Z E N I A


Pasowanie Pierwszoklasistów

W dniu 8 października 2014 r. o godzinie 10:00 odbyła się uroczysta akademia, podczas której 30 dzieci z pierwszych klas oficjalnie stało się uczniami. Po obejrzeniu pięknego programu artystycznego w wykonaniu pierwszoklasistów nastąpiło uroczyste ślubowanie, po którym Pani Dyrektor Jolanta Kwarta dokonała aktu pasowania. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Głogowa Małopolskiego Pan Paweł Baj, który wręczył pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy i życzył im samych sukcesów na nowej, uczniowskiej drodze życia. Gościliśmy również Panią Sołtys wsi Wysoka Głogowska Zofię Tracz, która jak co roku z radością przekazała dzieciom skromne upominki. Rada Rodziców również przygotowała prezenty: słowniczki ortograficzne oraz rogi obfitości. Po zakończeniu części oficjalnej Uczniowie ze swoimi Rodzicami oraz zaproszonymi Gośćmi udali się do sali lekcyjnej, gdzie czekał na nich poczęstunek. Pyszne ciasta przygotowane przez mamy uczniów wszystkim smakowały. Dzieci spędziły swoje święto w miłej atmosferze. Ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci. W tym roku klasy pierwsze w Szkole Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej liczą po 15 uczniów, co stwarza świetne warunki do edukacji, tym bardziej, że sala lekcyjna została odnowiona i wyposażona w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.
Życzymy wszystkim Pierwszoklasistom z naszej gminy sukcesów w nauce i pomyślności. Joanna Poręba

Fotogaleria
Konkurs „Zdrowe warzywa i owoce”

Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym, promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia, promowanie otwartości na nowe przeżycia i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci. Wiecej informacji w regulaminie konkursu
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W ramach tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, pod hasłem „Kto czyta książki, żyje podwójnie” w bibliotece naszej szkoły organizujemy konkursy:
Plastyczny "Moja ulubiona postać bajkowa "- dla uczniów klas I-III szkoły
Plastyczno-literacki „Dalsze losy Merry i Kewina w komiksie” na podstawie książki F. Burnett „Tajemniczy ogród” – dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej
Literacki: „Jeden rozdział z mojego życia” – opowiadanie – dla uczniów klas gimnazjalnych

Dzień Chłopaka w klasie II SP

We wtorek 30 września w klasie II było gwarno i wesoło. Z okazji Dnia Chłopaka Panowie otrzymali laurki wykonane własnoręcznie przez dziewczynki oraz słodki upominek. Wszystkim naszym chłopcom życzyliśmy dużo uśmiechów, radości i sukcesów w nauce.

Fotogaleria
Spotkanie z panią policjantką

W ramach współpracy z rodzicami już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym gościliśmy w naszej szkoły rodzica, który zapoznał uczniów klas I-III z wykonywanym zawodem. Tym razem gościliśmy policjantkę Panią Annę Czarnotę, mamę uczennicy klasy II. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z pracą policjanta. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli film „Bezpieczna droga do szkoły”, a na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał policyjne serduszko, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Serdecznie dziękujemy Pani Ani za zaangażowanie się w życie szkoły oraz edukację najmłodszych.

Fotogaleria
Wycieczka - Aktywna Kielnarowa

W sobotę 27 września uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w wycieczce Aktywna Kielnarowa. Po przyjeździe do Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej dzieci miały okazję podziwiać malownicze krajobrazy Pogórza Dynowskiego uczestnicząc w wycieczce po okolicy. Kolejną atrakcją wyjazdu było zwiedzanie minizoo i dokarmianie zwierząt. W ofercie znalazły się również przejażdżki konne. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom „Aktywnego ucznia” oraz regenerowali siły przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasy. Wycieczka realizowana była w ramach programu innowacyjnego „Zdrowo zajadamy i aktywnie się ruszamy”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą przygodę, dobry humor i zapraszamy do aktywnego spędzania wolnego czasu.


Fotogaleria
Wybory Samorządu Uczniowskiego

           W dniu 22 września 2014r. w ZS w Wysokiej Głogowskiej przeprowadzono wybory prezydium szkolnego samorządu uczniowskiego. W wyborach wzięli udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Do głosowania przystąpiło 139 chętnych uczniów. W tajnym głosowaniu wybrano niestepujących przedstawicieli: Przewodniczącą Zespołu Szkół została Joanna Wisz. W pracy pomagać jej będą Anna Krzyśko z gimnazjum oraz Martyna Kowalik ze szkoły podstawowej. Opiekunkami samorządu zostały panie Joanna Bujak i Małgorzata Wąsik.Fotogaleria
Akcja sprzątanie świata

           Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji, której celem jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie zakasali rękawy i zabrali się za zbieranie śmieci m.in. w okolicach szkoły. Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy!


Fotogaleria
Szkolni stypendyści

           11 września br. w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Głogowa Młp. dla młodzieży, która w minionym semestrze osiągnęła najlepsze wyniki w nauce, działalności sportowej i artystycznej. Stypendia otrzymało 21 uczniów naszej szkoły. Wysokość stypendium wynosi: w szkole podstawowej 200 zł na semestr, w gimnazjum 300 zł na semestr, w liceum od 500 zł na semestr. W uroczystości wręczenia stypendiów, oprócz stypendystów, udział wzięły władze gminy, dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice. Podczas uroczystości gościnnie wystąpił pan Robert Borkowski - głogowski historyk, który przedstawił historię Głogowa Małopolskiego.


Fotogaleria
Wywiadówki czas zacząć

           10 września w naszej szkole odbyła się wywiadówka, na której rodzice zostali zapoznani z ważnymi informacjami dotyczącymi pacy szkoły oraz edukacji ich dzieci. Pani dyrektor poinformowała zebranych o liczbie uczniów uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły oraz o godzinach kursów autobusów dowożących dzieci. Przypomniała termin dyżurów nauczycieli. Przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu po klasie VI, jednocześnie podając terminy obowiązujące w bieżącym roku szkolnym. Ponadto rodzice zostali zaznajomieni z wynikami ankiet, które zostały przeprowadzone wśród rodziców w przedszkolu (analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność przedszkola) oraz szkole podstawowej i gimnazjum (poziom zaangażowania rodziców w życie szkoły, oczekiwania i możliwości rodziców, co do spotkań z wychowawcami i nauczycielami). Rodzice zostali zaznajomieni z tematyką programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz poinformowani o realizownych projektach finansowanych przez ROPS w Rzeszowie, w których uczestniczyć będą uczniowie naszej szkoły. Po spotkaniu ogólnym rodzice udali się na spotkania z wychowawcami, gdzie między innymi zostały wybrane trójki klasowe.


Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

           5 września br. na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Głogowie Małopolskim odbyło się po raz kolejny spotkanie z najmłodszymi uczniami z naszej gminy, które miało na celu zaznajomienie ich z przepisami ruchu drogowego. W ramach działań pierwszoklasistom wręczono elementy odblaskowe, pamiątkowe certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz omówiono zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Pogadanki przeprowadzili policjanci z Komisariatu w Głogowie Młp. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przygotowali dla uczniów szkolenie i konkurs z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód
Po szkoleniu dzieci wraz z opiekunami odwiedziły ratusz, gdzie spotkały się z Burmistrzem Głogowa Młp. Panem Pawłem Bajem oraz spacerowały po głogowskim rynku.


Fotogaleria
Apel

           3 września na sali gimnastycznej odbył się krótki apel na którym pani pedagog przedstawiła uczniom informacje dotyczące udziału w projektach i poprosiła uczniów o zaangażowanie. Pani dyrektor przypomniała uczniom o dyscyplinie obowiązującej podczas ważnych szkolnych uroczystości, a także na terenie podwórka szkolnego oraz podczas przerw. Poinformowała uczniów, iż osobiście odpowiadają za przyniesiony do szkoły sprzęt (rowery, tablety, smartphony itp.)
Wakacyjne remonty w szkole

           Aby uczniowie mogli w nowym roku szkolnym 2014/2015 pracować w przyjaznej, miłej atmosferze, w naszej szkole trwały remonty z funduszy przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący. Dzięki nim sala nr 21 (klasopracownia języka polskiego) oraz sala nr 2 (pracownia fizyczno-chemiczna) zyskały nowy blask. W obu wymieniono parkiet na wykładzinę PCV i pomalowano ściany na pastelowe kolory. Zmiany objęły również salę pierwszoklasistów, która została w pełni przygotowana do potrzeb najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. W remonty zaangażowała się jak co roku Szkolna Rada Rodziców, z funduszy której, odnowiono lamperie na korytarzach w budynku gimnazjum. Zabiegi te miały na celu, polepszenie komfortu pracy uczniom i nauczycielom.

Fotogaleria
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

           Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, którą odprawił ksiądz katecheta. Po mszy świętej uczniowie i nauczyciele oraz poczty sztandarowe, udali się do szkoły na apel.
           Po przybyciu wszystkich na salę, uroczyście wprowadzono sztandary szkół i odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
           Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów, zwłaszcza tegorocznych pierwszoklasistów i poinformowała o ważnych sprawach związanych ze szkołą. Przywitała nauczycieli i przedstawiła nowuch nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole w zastępstwie. Do szkoły w tym roku zawitli pani Anna Inglot nauczycielka języka polskiego, pani Hanna Rzeszutek nauczycielka muzyki, pani Anna Kornatowska-Grzywacz nauczycielka przedszkola oraz ksiądz katecheta Rafał Dziedzic.
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego swoją osobą zaszczyciła nas przewodnicząca rady rodziców pani Magdalena Ślęzak-Grabska.
           Po głównej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.

Fotogaleria