W Y D A R Z E N I A


Akcja - Sprzątanie Świata

           „Sprzątanie Świata” to międzynarodowa akcja mająca na celu zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz sprzątania i segregacji odpadów. Coroczne uczestnictwo w akcji stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej uczniów naszej szkoły. Celem przedsięwzięcia jest promowanie dbałości o środowisko oraz estetykę najbliższego otoczenia, upowszechnianie wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów i inicjowanie działań, dzięki którym zniwelowany zostaje negatywny wpływ człowieka na środowisko.


Fotogaleria


Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

           Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Początek szkoły był wyjątkowy nie tylko dlatego, że przypadł dopiero 4 września. To także start reformy szkolnictwa. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wysokiej Głogowskiej, którą odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Gargaś. Po mszy świętej uczestnicy udali się do szkoły na apel. Po przybyciu wszystkich na salę, uroczyście wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewany został hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
           Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości. Na uroczystość przybył m.in. burmistrz gminy pan Paweł Baj, który pogratulował uczniom i nauczycielom wysokich wyników po egzaminie gimnazjalnym. Życzył uczniom owocnej pracy i wysokich wyników w nowym roku szkolnym.
           Nie obyło się także bez pożegnań. W tym roku na zasłużoną emeryturę przeszła pani Danuta Mazur. Za zaangażowanie i poświęcony swój wolny czas, by czynnie włączać się i współuczestniczyć w życiu szkoły podziękowali pan burmistrz, pani dyrektor, pani sołtys, przewodnicząca RR oraz ZNP. Także i uczniowie podziękowali pani Mazur za pracę.
Na zakończenie apelu, głos zabrała Pani dyrektor, która przekazała informacje organizacyjne na bieżący rok szkolny. Mamy nadzieję, że zdobywanie nowych wiadomości w roku szkolnym 2017/2018 przyniesie naszym uczniom wiele satysfakcji. Po głównej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się z wychowawcami.


Fotogaleria